अनुक्रमांक कंपनीचे नाव कंपनीचा पत्ता काळ्या (ब्लॅकलिस्टेड) तारीख
1 One Point One Solution Limited One Point One Solution Limited, C 42, Ttc Industrial Area. Midc, Village Pawane ,Navi Mumbai
11-07-2022